PRACA, ODDANIE, ZAANGAŻOWANIE

Oferta obsługi prawnej

Przedsiębiorcy

Działalność kancelarii koncentruje się w głównej mierze na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradzamy naszym Klientom w zakresie ich bieżącej działalności, w szczególności oferujemy:

 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych (w szczególności uchwał, regulaminów i zarządzeń)
 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych
 • analiza prawna w ramach due-diligence
 • pełna obsługa postępowań upadłościowych i likwidacyjnych, z uwzględnieniem zarówno przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości jak i reprezentacja upadłego w trakcie postępowania oraz kompleksowa pomoc prawna dla syndyków masy upadłości
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego w zakresie obrotu nieruchomościami
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami
 • negocjacje przedsądowe z dłużnikami, dochodzenie i windykacja należności
 • przeprowadzanie procesu rejestracji spółek
 • reprezentację w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych

Klient indywidualny

Klientom indywidualnym oferujemy między innymi:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego – w szczególności analiza i sporządzanie umów, pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, dochodzenie należności, odszkodowania etc.
 • prowadzenie spraw rozwodowych, spraw dotyczących majątkowych stosunków rodzinnych, dochodzenie alimentów etc.
 • prowadzenie spraw spadkowych – w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie/odrzucenie spadku etc.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy – w szczególności opiniowanie umów o pracę, odszkodowania, przywrócenie do pracy, zakaz konkurencji, kontrakty menedżerskie etc.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego – w szczególności pozwolenia na budowę, reprezentacja przed organami administracji publicznej sądami administracyjnymi etc.,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami – w szczególności umowy sprzedaży, opiniowanie umów ze spółdzielniami mieszkaniowymi i deweloperami, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie  współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, zwrot wywłaszczonych nieruchomości etc.

Forma świadczenia usług

Dla naszych Klientów świadczymy pomoc prawną poprzez:

 • stałe dyżury radcy prawnego lub aplikanta w siedzibie Klienta
 • bezpośrednie spotkania i konsultacje w zależności od bieżących potrzeb Klienta
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA i organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących planowanych działań Klienta
 • udzielanie informacji poprzez system teleinformatyczny (e-mail, fax, telefon)

Wynagrodzenie

Z tytułu świadczonych przez nas usług oferujemy następujące formy rozliczeń z naszymi Klientami:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość tego wynagrodzenia jest stała i określona między Kancelarią, a Klientem z góry. Zastosowanie znajduje przede wszystkim w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców i przy prowadzeniu spraw sądowych
 • Wynagrodzenie godzinowe – stawka za godzinę pracy Kancelarii jest ustalana z Klientem indywidualnie, a rozliczenie następuje na podstawie ewidencji czasu pracy radcy prawnego
 • Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee) – system stosowany w szczególności w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw sądowych, a dodatkowe rozliczenie – poza stałym wynagrodzeniem – następuje w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta