PRACA, ODDANIE, ZAANGAŻOWANIE

Specjalizacja

Świadczymy pomoc prawną w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

 • prawie cywilnym (materialnym i procesowym)
 • egzekucji należności
 • prawie gospodarczym
 • prawie upadłościowym i naprawczym
 • prawie obrotu nieruchomościami
 • prawie spółek handlowych
 • prawie administracyjnym i samorządowym
 • prawie budowlanym
 • prawie zamówień publicznych
 • prawie rodzinnym i opiekuńczym
 • prawie spółdzielczym i prawie lokalowym
 • prawie pracy