PRACA, ODDANIE, ZAANGAŻOWANIE

Zespół

 

Radca Prawny

Syndyk licencjonowany

Natalia Leszczyńska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z 2007 r. W tym samym roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, którą zakończyła złożeniem egzaminu radcowskiego. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim.
Swoje doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała od 2004 r. w jednej z renomowanych szczecińskich kancelarii radcowskich, z którą współpracowała ponad siedem lat. Do dziedzin swojej specjalizacji zalicza przede wszystkim szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i naprawczego. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, poczynając od ich tworzenia, poprzez rozwiązywanie wszelkich bieżących problemów prawnych, kończąc na analizach prawnych w ramach due-diligence.
W 2013 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na syndyka, a od 2014 r. posiada licencję syndyka.
Współautorka publikacji „Etyka biznesu, a odpowiedzialność osobista członków zarządu przedsiębiorstw za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości” w książce Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Włada biegle językiem angielskim, w tym specjalistycznym językiem prawniczym.

Radca Prawny

Doradca restrukturyzacyjny

Syndyk

Anna Malek

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie złożyła egzamin radcowski i uzyskała uprawnienia w zawodzie radcy prawnego.
Posiadane przez nią kompetencje obejmują w szczególności sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego. Specjalizuje się w szeroko rozumianej obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz pomocy prawnej dla osób fizycznych. Jej domeną jest reprezentacja Klientów na sali sądowej.
Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego/syndyka. Zapewnia kompleksową pomoc w doradzaniu oraz reprezentowaniu zarówno syndyków, jak też wierzycieli i upadłych dłużników w postępowaniu upadłościowym.
Zarówno w życiu codziennym jak i w praktyce zawodowej stawia na zaufanie, profesjonalizm oraz efektywną komunikację. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem i najwyższą rzetelnością.
Włada w sposób komunikatywny językiem angielskim.