ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Pełnienie funkcji w organach zarządczych podmiotów gospodarczych nakłada na menadżerów szereg obowiązków i wiąże się również z ryzykiem w sytuacji, kiedy w spółce pojawiają się problemy finansowe. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania reprezentowanych przez siebie podmiotów, gdy z majątku spółki wierzyciele nie uzyskają zaspokojenia. Odpowiedzialność osobista polega na odpowiedzialności solidarnej razem z dłużnikiem całym swoim majątkiem. Trzeba mieć także na uwadze, że członkowie organów zarządczych ponoszą odpowiedzialność karną za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość, jak też za pogorszenie stopnia zaspokojenia wierzycieli. Dodatkowo zarząd ponosi odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne, co wiąże się z ryzykiem postępowania karnoskarbowego. Odpowiedni czas reakcji, ale przede wszystkim świadomość ryzyka i odpowiedzialności, są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa menadżerów w celu uchronienia się przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania niewypłacalnego podmiotu. Postępowania dotyczące odpowiedzialności osobistej członków zarządu wymagają doświadczenia i fachowej wiedzy, a skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest w tych sporach zdecydowanie wskazane. Posiadana przez nas specjalizacja w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, umiejętność dostrzeżenia szczegółów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa menadżera, pozwala udzielić naszym klientom właściwego wsparcia prawnego.

USŁUGI

•  doradztwo prawne dla osób zarządzających przedsiębiorstwem

•  zabezpieczenie interesów członków zarządu

•  procesy sądowe z art. 299 Kodeksu spółek handlowych

•  analiza podstaw odpowiedzialności członków zarządu