UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowanym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Jego istota sprowadza się do tego, że zdecydowana część postępowania przeprowadzana jest poza sądem, a dłużnik nie traci kontroli nad swoim przedsiębiorstwem. Warunkiem sine qua non do otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu jest podpisanie cywilnoprawnej umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który automatycznie staje się nadzorcą układu. Nadzorca wykonania układu wspiera dłużnika w sprawnym przeprowadzeniu postępowania, w tym w przygotowaniu właściwych propozycji układowych celem zawarcia układu z wierzycielami. Rola sądu w tym przypadku polega na rozpoznaniu i ocenie wniosku o zatwierdzenie układu. Postępowanie dedykowane jest przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością, a także już niewypłacalnym. Plusem tego rodzaju restrukturyzacji jest z pewnością czas – z założenia bowiem postępowanie to powinno toczyć się szybko. 

USŁUGI

•  analiza przedrestrukturyzacyjna

•  pełnienie funkcji nadzorcy wykonania układu

•  współpraca z dłużnikiem w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego

•   przygotowanie planu restrukturyzacyjnego

•  przygotowanie propozycji układowych

•  negocjacje z wierzycielami, zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

•  nadzór nad prawidłowością prowadzonego postępowania