UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka czyli bankructwo osobiste jest ogłaszana w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość konsumencką mogą także złożyć byli przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Celem jest uzyskanie oddłużenia w sytuacji niewypłacalności poprzez przeprowadzone postępowanie upadłościowe, a następnie ustalenie planu spłaty bądź – w szczególnych przypadkach – umorzenie zobowiązań. O ile przy obecnym stanie prawnym, droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest otwarta, bowiem sąd nie bada moralności płatniczej dłużnika na etapie wniosku o upadłość, o tyle dalsze powodzenie tego postępowania i osiągnięcie jego celu, wymaga już fachowego wsparcia. Właściwe skorzystanie z dobrodziejstwa tego postępowania, jest często jedyną drogą do rozwiązania swoich problemów finansowych poprzez całkowite lub częściowe oddłużenie. 

USŁUGI

•  kompleksowe doradztwo prawne na etapie przedupadłościowym

•  przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

•  reprezentacja klienta przed sądem upadłościowym

•  doradztwo prawne w toku postępowania upadłościowego, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli