ZESPÓŁ

Natalia Leszczyńska

Radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

516 829 303

leszczynska@kancelariaszczecin.eu

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne na tej samej uczelni. Od 2011 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, od 2014 r. licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master Of Business Administration na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Od początku swojej drogi zawodowej czynnie związana z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w teorii i praktyce, doświadczenie zdobywając w trakcie pracy przy największych postępowaniach insolwencyjnych regionu. Specjalizuje się w doradztwie dla biznesu zarówno w sytuacji kryzysu jak i w ramach bieżącej obsługi, a także w restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Syndyk i nadzorca sądowy w wielu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym syndyk ST3 Offshore sp. z o.o. w Szczecinie.

Interesuje się szeroko rozumianym połączeniem prawa i biznesu, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Gwarantuje pełne wsparcie klientom na każdym etapie podejmowanych decyzji biznesowych aż do osiągnięcia zakładanego celu.

Znajomość języka angielskiego.

Krystyna Prokurat

Radca prawny

519 749 559

prokurat@kancelariaszczecin.eu

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2022 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od początku swojej ścieżki zawodowej związana z kancelarią.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, zarówno w bieżącej obsłudze postępowań upadłościowych jak i w przygotowaniu wniosków o upadłość przedsiębiorców i konsumentów. Zajmuje się także reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych, poczynając od etapu przedsądowego do egzekucji. Zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie cywilnym, w tym w szczególności prawie rodzinnym i spadkowym. Zawsze maksymalnie zaangażowana w każdy etap pracy z klientem, po to aby zrealizować cel i znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.

Klaudia Bartczak

Aplikantka radcowska

519 749 559

bartczak@kancelariaszczecin.eu

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W kręgu jej zainteresowań leży prawo cywilne, w tym szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Poza obsługą postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zajmuje się również bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym w zakresie postępowań sądowych, postępowań rejestrowych, sądowo-administracyjnych oraz prawa kontraktowego.

Katarzyna Seweryn

Ekonomistka / główna księgowa

697 690 397

kasia@biuro-ks.pl

Absolwentka zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tym samym wydziale ukończyła studia podyplomowe z doradztwa podatkowego. Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master Of Business Administration na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem – od pracy w dziale księgowym, poprzez stanowisko głównej księgowej, aż do właścicielki biura księgowego. Obecnie także kierownik Ośrodka finansowo- księgowego przy PZD.

Od samego początku związana z rachunkowością finansową i podatkową w zachodniopomorskich firmach. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu księgowości jednostek NGO (fundacji, stowarzyszeń). Od kilku lat stale współpracuje z syndykami, prowadząc księgi handlowe upadłych przedsiębiorstw oraz dokonując audytów rachunkowych na potrzeby postępowań upadłościowych.

Otwarta na nowe wyzwania, zorientowana na klienta i skrupulata. Stale poszerza swoją wiedzę. Uważa, że prawo, ekonomia i podatki wiążą się ze sobą nierozerwalnie oraz są niezbędnym aspektem pracy każdego księgowego.