PROCES RESTRUKTURYZACJI

Restrukturyzacja to narzędzie prawne umożliwiające przedsiębiorcom w kryzysie podjęcie działań naprawczych i uzyskanie porozumienia z wierzycielami poprzez zawarcie układu. Aktualna rzeczywistość gospodarcza, począwszy od pandemii COVID-19, po wojnę na Ukrainie i drastycznie rosnącą inflację, uświadomiła nam bezwzględnie zjawisko, które w ekonomii nazywamy Czarnym Łabędziem czyli zjawisko nieprzewidywalne o ogromnym wpływie na gospodarkę. Dziś, jak nigdy prawidłowo przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne może być jedyną szansą na uratowanie przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest bowiem uniknięcie upadłości firmy, a profesjonalne doradztwo prawne i ekonomiczne pozwala ten cel osiągnąć.

USŁUGI

•   kompleksowe doradztwo prawne na etapie przedrestrukturyzacyjnym, wsparcie w wyborze rodzaju postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe przyśpieszone, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

•   prawno-ekonomiczna analiza przedrestrukturyzacyjna

•   przygotowanie wniosku o otwarcie restrukturyzacji

•   przygotowanie planu restrukturyzacyjnego

•   przygotowanie propozycji układowych

•   negocjacje z wierzycielami, zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

•   reprezentacja klienta przed sądem restrukturyzacyjnym

•   doradztwo prawne w toku postępowania restrukturyzacyjnego

•   pełnienie funkcji nadzorcy/zarządcy w toku postępowania