RESTRUKTYRYZACJE

Dane dłużnika: Agnieszka Paleczna-Turek prowadząca działalność gospodarczą Kancelaria Notarialna Agnieszka Paleczna-Turek w restrukturyzacji
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: XII GRp 1/20
Data otwarcia postępowania: 22 maja 2020 r.